Reviews for Euromast Rotterdam

(89 reviews)
Write a review

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.NL Tickets

Prima bezoek, prachtig uitzicht over Rotterdam.

Great visit, great view over Rotterdam.

Super fast and silent elevator to 112 meters and then also a very comfortable elevator to 185 meters. Unfortunately the cake was not available.

Super snelle en geruisloze lift naar 112 meter en hierna ook een zeer comfortabele lift naar 185 meter. Helaas was het gebak niet beschikbaar.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marc H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 07, 2020
Mooie locatie maar matig diner

Nice location but moderate dinner

The sommelier was top notch unlike the cook. Simple unimaginative 5 course dinner for a lot of money

De sommelier was top in tegenstelling tot de kok. Simpel fantasieloos 5 gangen diner voor veeel geld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 06, 2020
Prachtig uitzicht

Magnificent view

The rainy weather and strong wind, but despite that a beautiful view
Because of the wind the spacetower wasn't open
What's also stupid is that we went to level 5, you can go there on the platform and that's nice, but we couldn't go from level 5 to level 4 by elevator (that's not allowed), but my mother-in-law (92 years old) really needs her rollator and that stairs down to level 4 was no fun
But in the end, a nice visit
By the way, the coffee and cake is on the ground floor and is not valid in the restaurant at 96 mtr.

Het regenachtig weer en harde wind, maar ondanks dat een schitterend uitzicht.
Door de wind was de spacetower niet open.
Wat ook stom is, dat we gingen naar nivo 5, daar kan je op het platform en dat is mooi, maar we konden niet van nivo 5 naar nivo 4 met de lift (dat mag niet), maar mijn schoonmoeder (92 jaar) heeft haar rollator hard nodig en dat trap af naar nivo-4 was dus geen pretje.
Maar uiteindelijk een leuk bezoek.
Overigens, de koffie met gebak is op de begane grond en geldt niet in het restaurant op 96 mtr.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tom P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 15, 2020
erg leuke belevenis

very nice experience

Very nice to see once

Heel leuk om een keer te zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 09, 2019
Schitterend uitzicht

Magnificent view

Cards with coffee and cake ordered. The restaurant was closed

Kaarten met koffie en gebak besteld. Was het restaurant gesloten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 03, 2019
Fenomenaal Uitzicht

Phenomenal View

If you dare to go up to 180 meters altitude you will be treated insanely with a phenomenal view. If you're not afraid of heights, I'd definitely advise you to go upstairs. You first go up in an elevator and then with a rotating panorama platform where you can sit and enjoy what you see

Als je het durft om tot 180 mtr hoogte te gaan wordt je waanzinnig getracteert met een fenomenaal uitzicht. Als je geen hoogtevrees hebt, zou ik zeker aanraden om tot bovenin te gaan. Je gaat eerst in een lift omhoog en daarna met een draaiend panorama platvorm waar je zittend kan genieten van wat je ziet.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: November 25, 2019
Goed toegankelijk

Easily accessible

All right, all right, all right. The staff at the restaurant downstairs was a little snappy

Goed. Personeel in het restaurant beneden was wat kortaf

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: November 06, 2019
In één woord Prachtig.

Beautiful in one word

We had a nice afternoon with coffee and delicious cakes. Only a pity that a third party ticket was not exchangeable for an annual ticket

Leuke middag gehad met koffie en lekker gebak. Alleen jammer dat een ticket van een derde partij niet inwisselbaar was voor een jaarkaart.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • John S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 30, 2019
Waardeloos slecht

Worthless bad

Poorly accessible for people with mobility problems no lift to spacetower lift only after a steep stairs to enter what does not go
Elevator does not go to panorama deck should look in restaurant for someone who has key for elevator so that it goes to 5 instead of 4
Is no supervision is no one on panorama deck or elevator is also nowhere where to find what is sad
If someone of 86 was with us who would like to take a look at the Euromast once, this was a big wish that could not be taken into account
I find the service sadly bad
I'll discourage anyone from going there..

Slecht bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn geen lift naar spacetoren pas lift na een steile trap te betreden wat niet gaat .
Lift gaat niet naar panorama dek moet in restaurant iemand zoeken die sleutel voor lift heeft zodat deze naar 5 gaat in plaats van 4 .
Is geen toezicht is niemand op panorama dek of bij lift te vinden staat ook nergens waar wat te vinden is triest .
Hadden iemand van 86 bij ons die graag eenmaalop de Euromast wou kijken was grote wens die kon dus niet ingewilgd worden .
Ik vind de service bedroevend slecht .
Ik zal het iedereen afraden om er naar toe te gaan

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Een t. b.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: October 06, 2019
Hopeloze informatievoorziening

Hopeless provision of information

Getting there with a pre-printed ticket, so skip the checkout. Turns out later you have to go to the checkout anyway. A sign at the entrance had prevented extra fiddling. The same thing happened to us when we had a family
Turns out the euroscope's been broken for two days. Didn't appear clearly on the site. I would have gone another time
One vd two headlifts piece. Chaotic scenes above instead of just indicating where the row should be.

Komen daar met een tevoren uitgeprint ticket, dus slaan de kassa over. Blijkt later dat je toch langs de kassa moet. Een bordje bij de ingang had extra gehannes voorkomen. Gezin voor ons overkwam precies hetzelfde.
Blijkt de euroscoop stuk sinds 2 dagen. Stond niet duidelijk op de site. Dan was ik een andere keer gegaan.
Een vd twee hoofdliften stuk. Chaotische taferelen boven ipv even aangeven waar de rij hoort te staan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: April 14, 2019
liften

elevators

We are with a large group. The lifts need the necessary time.
The second part of the ascent is inaccessible for wheelchair users and difficult to walk. Part of our group could not go upstairs because the waiting time at one point was more than 40 minutes.
The sign on the elevator down: prohibited to board is strange. Wheelchair users cannot go down the stairs to take the elevator there.
Luckily we could get in the elevators to the floor where we got off

We zijn met een grote groep. De liften hebben de nodige tijd nodig.
Het tweede deel van de tocht naar boven is voor rolstoelers en moeilijk lopende onbereikbaar. Een deel van onze groep kon niet naar boven omdat de wachttijd op een gegeven moment ruim 40 minuten was.
Het bordje op de lift naar beneden: verboden in te stappen is vreemd. Rolstoelers kunnen niet met de trap naar beneden om daar de lift te nemen.
We konden gelukkig wel in de liften stappen naar beneden op de verdieping waar we uitgestapt waren.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: March 23, 2019
Een leuk moment van de dag.

A nice moment of the day.

There was a lot of wind and the temperature was just hardening. Especially because the sun was shining. You could look far.

Er stond veel wind en de temperatuur was net te harden. Vooral om dat de zon scheen. Je kon ver kijken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anton A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 08, 2019
.

The best views in Rotterdam

De beste uitzichten in Rotterdam

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Michal S.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: February 15, 2019
Erg leuk uitstapje

Very nice trip

Sufficient parking space, beautiful views and good service. We really liked it. Definitely worth it!

Parkeergelegenheid voldoende, mooi uitzicht en goede service. Wij vonden het erg leuk. Zeker de moeite waard!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nancy B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: February 02, 2019
Mooi uitzicht

Nice view

Super attraction with perfect view

Super attractie met perfect uitzicht.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 18, 2018
super!

super!

super!

super!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: December 12, 2018
mooi uitzicht over Rotterdam

nice view over Rotterdam

Entering was a drama, hadn't received the tickets and had managed to get in a lot of hassle.

Het binnenkomen was een drama, hadden de tickets niet ontvangen en heel gedoe om dus binnen te komen, uiteindelijk gelukt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: November 21, 2018
Euromast in de mist

Euromast in the fog

Little allure, get your own coffee. 2nd elevator was out of use, could not go to 185 m. (stairs not an option)
In the upper restaurant the chair where my travel companion was seated cracked. (material fatigue) He fell backwards on the floor between 2 convectors. The waiters were very helpful, but still it was a real scare. Hopefully there are no more chairs in bad condition.

Weinig allure, zelf koffie halen. 2e lift was buiten gebruik, konden niet naar 185 m. ( trap lopen geen optie)
In bovenrestaurant krakte de stoel waar mijn reisgenoot opzat.( materiaal moeheid) Hij viel achterover op de grond tussen 2 convectors. De obers waren zeer behulpzaam, maar toch was het een echte schrik. Hopelijk zijn niet meer stoelen in slechte conditie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Joke e. S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: November 16, 2018
Mooi uitzicht op de euromast

Nice view of the euromast

Good. It was only very busy to take the elevator to 185 meters high!

Goed. Het was alleen erg druk om de lift naar 185 meter hoog te nemen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 04, 2018
Euromast is geweldig

Euromast is great

It is a very nice experience to enjoy

Het is een hele leuke ervaring om te genieten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 01, 2018
Treurig

Sad

At about 12.00 hours 1 hour have to wait to buy tickets because it was too busy. There are 60 people coming down and no one is allowed to go up?

Om ca 12.00 uur 1 uur moeten wachten om kaartje te kopen omdat het te druk was . Er komen 60 mensen naar beneden en niemand mag omhoog?

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 14, 2018
Geweldig om Rotterdam van zo,n hoogte te zien!

Great to see Rotterdam from such a height!

Great to see Rotterdam from such a height!

Geweldig om Rotterdam van zo,n hoogte te zien!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 14, 2018
Bon via dagje weg van Euromast incl. Koffie/ theem

Bon via day trip from Euromast incl. Coffee / tea

At the ticker desk it is said, that before or after visit tower here use vsn lunt. After visiting highest point, we wanted to have coffee and cake in the restaurant BG, only it was already closed. Closure at 18h. This was not on the ticket and not reported at the counter. Please note: long waiting time when visiting highest point (45 min.or more)

Voordeelbon bezoek incl. bon voor koffie en thee + gebak is van restaurant op de bg. Bij de ticker balie wordt gezegd, dat je voor of na bezoek toren hier gebruik vsn lunt maken. Na bezoek hoogste punt, wilden wij koffie en gebak nuttigen in het restaurant BG, alleen was het al gesloten. Sluiting om 18u. Dit stond niet op de ticket en ook niet gemeld bij de balie. Let op: lange wachttijd bij bezoek hoogste punt (45 min.of meer)

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 06, 2018
Leuke ervaring, zeker met kids

Nice experience, especially with kids

Nice experience beautiful park around it, beautiful views

Leuke ervaring schitterend park er om heen, prachtig uitzicht

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 30, 2018
Uitzicht

View

Very nice experience beautiful and good views over super nice city

Hele mooie ervaring mooi en goed uitzicht over super leuke stad

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Miranda C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 30, 2018
Leuke aktiviteit

Fun activity

Great that rotating panorama elevator to 182 m high with a fantastic view over Rotterdam and surroundings, Â had beautiful weather. A pity that the offer did not state that coffee and pastries were valid for the restaurant downstairs. That was on the e-tickets. Would have liked to use the restaurant in the tower. restaurant downstairs very small

Geweldig die draaiende panorama lift naar 182 m hoog met een fantastisch uitzicht over Rotterdam en omgeving, hadden prachtig weer. Beetje jammer dat bij de aanbieding niet stond dat koffie en gebak voor het restaurant beneden geldig was. Dat stond wel op de e-tickets. Had graag gebruik gemaakt van het restaurant in de toren. restaurant beneden erg klein

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 26, 2018
Mooie ervaring

Beautiful experience

It was a beautiful experience on Sunday, September 23rd but we wanted with his elves as the end of a weekend work still a beer at the top of the restaurant to drink, but this was not all tables (almost) empty. It was reserved ......yes all places????!!! and there are what .....At that time that we downstairs, there were no other guests to be seen .... at least not sun large group who would occupy everything ...
We didn't find that very hospitable...

Het was een mooie ervaring op zondag 23 september maar wij wilden met zijn elven als afsluiter van een weekendwerk nog een biertje bovenin het restaurant drinken , maar dit mocht niet alle tafels waren (bijna) leeg.Het was gereserveerd......ja alle plekken???!!!en dat zijn er wat....In die tijd dat wij beneden ,waren er nog geen andere gasten te bekennen...tenminste niet zon grote groep die alles bezet zouden houden...
Dat vonden wij niet erg gastvrij......

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Een t. g.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 26, 2018
Osman

Osman

Within half an hour you could see everything, panorama I really like

Binnen een half uur heb jij alles kunnen zien, panorama vind ik echt mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 10, 2018
Veel plezier

Have fun

You are super friendly and cozy. We'd love to come back. We were there for the first time.

Jullie zijn super vriendelijk en gezellig. We komen graag terug. We waren er voor de eerste keer.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tonny V. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 31, 2018
Erg leuk uitje

Very nice outing

Fantastic view

Fantastisch uitzicht

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Astrid V. L.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: June 11, 2018
Erg leuk! Vriendelijk personeel.

Very nice! Friendly staff.

Good

Goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: June 10, 2018
schitterend

marvellous

Customer focus 8
Appearance 9

Klantgerichtheid 8
Uitstraling 9

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Georgie B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: June 02, 2018
Leuk!

Nice!

It was super nice and nice to see all over Rotterdam! And also nice to do with someone from outside Rotterdam comes

Het was super leuk en mooi om zo over heel Rotterdam te kennen kijken! En ook leuk om te doen met iemand van die van buiten Rotterdam komt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 22, 2018
Het was geweldig

It was great

Certainly goes back

Gaat zeker terug

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Greet S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 07, 2018
Altijd weer anders

Always different

Generally a nice visit again. Only a pity that the toilets downstairs looked very dirty, could be looked at more often

Over het algemeen weer een leuk bezoek. Alleen erg jammer dat de toiletten beneden er erg smerig uitzagen, zou iets vaker naar gekeken mogen worden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lilian P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 01, 2018
prima

okay

We had clear weather and could look far. Was fun. Nice view over Rotterdam. Then a cup of coffee and cake. Was delicious. Only a pity we were not allowed to drink it upstairs with the beautiful view

We hadden helder weer en konden ver kijken. Was leuk. Mooi gezicht over Rotterdam. Daarna een kop koffie met gebak. Was lekker. Alleen jammer dat we die niet boven mochten drinken met het mooie uitzicht.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karolien V. d. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: February 12, 2018
Prachtig uitzicht over Rotterdam en verder

Beautiful view over Rotterdam and beyond

Recommended on a clear day.
Suffering from height fear? Grab the lifts, then it's good to do.

Aan te raden op een heldere dag.
Last van hoogte vrees? Pak de liften, dan is het goed te doen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anoniem
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: February 08, 2018
Hartstikke leuk en indrukwekkend om te doen!

Very nice and impressive to do!

Nice to see the skyline of Rotterdam and certainly the last part of the trip upstairs. Impressive! Also the coffee and cake was delicious and well cared for

Leuk om de skyline van Rotterdam te zien en ook zeker het laatste stukje naar boven mee beleven. Indrukwekkend! Ook de koffie en het gebak was lekker en goed verzorgd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anja L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 10, 2018
leuke ervaring/heerlijk gegeten

nice experience / delicious food

The first coffee with a pastry in the restaurant below. Then had a tour from an enthusiastic gentleman. Then enjoyed a lunch de luxe. This one was very well cared for!

Eerst koffie met gebak in het restaurant beneden. Dan een rondleiding gehad van een enthousiaste meneer. Daarna genoten van een lunch de luxe. Deze was zeer goed verzorgd!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • van d. W. S. c. B. v. d. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Business
 • Bezoekdatum: February 04, 2018
Geweldig

Great

Cozy coffee with pastries drunk. Too bad that the upper part was not accessible but view was breathtaking. Mrs. Van de cash register was also so kind as to call the water taxi so it was definitely a very nice revelation!

Gezellig koffie met gebak gedronken. Jammer dat het bovenste stukje niet toegankelijk was maar uitzicht was adembenemend. De mevr. Van de kassa was ook nog zo vriendelijk om de watertaxi te bellen dus het was zeker een hele leuke erbaring!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Yvonne B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: January 25, 2018
De korting was aantrekkelijk uitzicht mooi!

The discount was attractive view beautiful!

Little supervision below and above!
Nice ticket for day out!

Weinig toezicht beneden en boven!
Kaartje mooi voor dagje uit!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gertrui-Gezina W.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: October 04, 2017
Bovenste gedeelte was defect.

Upper part was defective

Nice view, only a pity that the upper part was defective.

Mooi uitzicht,alleen jammer dat het bovenste gedeelte defect was.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mariska
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 28, 2017
Top!

Top!

Super view had. Afterwards delicious cup of coffee and cake (free choice)

Super uitzicht gehad. Na afloop heerlijk bakje koffie met gebak (vrije keuze)

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J.B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 27, 2017
Geweldig!

Great!

The long wait more than worth it!

Het lange wachten meer dan waard!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • A.M S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 23, 2017
Unie uitzicht

Union view

In the Euromast itself everything was perfectly arranged and we enjoyed it. The only thing was that our ticket was not valid during the school holidays, so we still had to pay for it ourselves. In my opinion, this should be indicated more clearly on the website.

In de Euromast zelf was alles perfect geregeld en we hebben er van genoten. Het enige was, dat ons kaartje in de schoolvakantie niet geldig was, dus we moesten toch nog zelf betalen. M.i. moet dit wat duidelijker op de website aangegeven worden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Frank S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 08, 2017
Indrukwekkend, aanrader

Impressive, highly recommended

Fantastic views!

Fantastisch uitzicht!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Martin R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: June 18, 2017
leuk

nice

Nice to have done once

Leuk een keer te hebben gedaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nicole W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 11, 2017
Geweldig

Great

Worth a visit. Beautiful views over the city from such a height.

De moeite waard om er een bezoek te brengen. Prachtig uitzicht over de stad van zo een hoogte.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Annelies V. d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: February 07, 2017
vriendelijke ontvangst bij de koffie

friendly welcome with the coffee

8

8

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ivonne V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 17, 2016
Fenomenale attractie

Phenomenal attraction

Fantastic views!

Fantastisch uitzicht!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Aad v. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 01, 2016
wat een uitzicht!

what a view!

Pity, that the elevator to the elevator with view is not well indicated. People who are afraid of heights will not climb the open outdoor stairs. We discovered it by chance and pointed it out to other 'cowards of fear'
Attention, with voucher you are still in the queue for the cash register.

Jammer, dat de lift naar de lift met uitzicht niet goed staat aangegeven. Mensen met hoogtevrees gaan de open buitentrap niet op. Wij ontdekten hem bij toeval en hebben andere 'angsthazen' erop gewezen.
Let op, met voucher sta je toch nog in de rij voor de kassa.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marianne H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 03, 2016
Euromast aanrader voor Dagje uit Rotterdam

Euromast recommended for a day out of Rotterdam

Nice to see the skiline of Rotterdam from all sides, while enjoying a drink or something similar.

Mooi om de skiline van Rotterdam van alle kanten te bekijken, onder het genot van een drankje o.i.d.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Corry G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: November 26, 2016
prachtig en heel veelzijdig

beautiful and very versatile

we had Euromast in combination with coffee and cake, which was a great success

we hadden Euromast in combinatie met koffie met taart, dat was een groot succes.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • suzanne o.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 20, 2016
Jacqueline Roos

Jacqueline Rose

entrance and coffee and cake of your choice for the price of € 9.50 and a beautiful view, I call value for money.

intree en koffie met gebak naar keuze voor de prijs van € 9,50 en een prachtig uitzicht, noem ik waar voor je geld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jacqueline R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 22, 2016
Ooit een keer gezien te hebbeb

Ever seen once to have seen

We found it a pity that during busy periods with bad weather conditions there is no crew present to say that the top in the tower is very busy when we were there it rained and was very busy over 40 min waited to get to 185 meters.

Vond wel jammer bij drukke periodes met slechte weersomstandigheden dat er geen crew aanwezig is om te zeggen dat de top in de toren erg druk is toen wij er waren regende en was erg druk ruim 40 min gewacht om naarb185 meter te kunnen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hicret A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 20, 2016
Leuk uitje

Nice outing

Nice outing, especially for children. Wheelchair users can't reach the top but they can get very far. Hopefully one day a lift to the top/max.

Leuk uitje, zeker voor kinderen. Rolstoelgebruikers kunnen niet tot de top maar wel heel ver komen. Hopelijk ooit een lift tot de top/max.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tamara B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 20, 2016
leuk een keer te zie

nice to see once

beautiful, but a pity that it was foggy

mooi ,maar jammer dat het mistig was

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • romke d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 17, 2016
Heel erg leuk!

Very nice!

Very nice to see Rotterdam from that height

Erg leuk om Rotterdam van die hoogte te zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ilse O. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 28, 2016
Toerist in eigen land

Tourist in your own country

Close to our home in The Hague is Rotterdam with the euromast. And yet never been and that while I am 64, so it was high time. With our tickets from dagjeweg.nl we had a nice discount. It was definitely worth it and concluded with a delicious cup of coffee with apple pie, getting married was also included in the price of the ticket. Super day out

Dichtbij onze woonplaats Den Haag ligt Rotterdam met de euromast. En toch nog nooit geweest en dat terwijl ik 64 ben, het werd dus hoog tijd. Met onze tickets van dagjeweg.nl hadden we een leuke korting. Het was zeker de moeite waard en afgesloten met een heerlijk kopje koffie met appeltaart, zat trouwen ook in de prijs van het ticket . Super dagje gehad

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jolande B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 19, 2016

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.NL

wat een aanfluiting

Wat een aanfluiting de Euromast. Aangekomen een kaartje gekocht met de vraag of we boven een kopje koffie konden drinken, dit was niet mogelijk omdat het restaurant was afgehuurd, dus gesloten.
Beneden een bakkie doen was ook niet mogelijk, restaurant dicht ;-((
Toch naar boven om in de top te genieten van een geweldig uitzicht. Een maal boven (112mtr) was de lift "out of order".
door werkzaamheden, wat niet bij de kaartverkoop gemeld was. Wat een slechte info.....

PS. een beetje onderhoud zou ook wel eens mogen.

 • Buurman&Buurman.
 • Bezoekdatum: June 14, 2019
Uitzonderlijk

ik Heb zelden zo lekker gegeten. Personeel is vriendelijk en neemt de tijd voor je, of je nu een cadeaubonhebt of niet.

 • Nikita.
 • Bezoekdatum: February 12, 2019
Het uitzicht is adembenemend mooi. Je hebt mooie g

Het uitzicht is adembenemend mooi. Je hebt mooie groene parken in Rotterdam en met de waterbus ben je er zo.

 • Jolanda K.
 • Bezoekdatum: September 15, 2016
Teleurstellend

Tijdens bezoek euromast op zondagochtend wilden we boven in het restaurant een kop koffie met gebak nuttigen en genieten van het uitzicht.
We werden vriendelijk verzocht op te hoepelen want alles was gereserveerd voor de brunch.
Na 1 uurtje euromast en 20 euro armer stonden we weer beneden/buiten.
Rare gastvrijheid

 • De r.
 • Bezoekdatum: August 08, 2016
Echt een heel mooi uitzicht, over een mooie stad.

De Euromast ligt in een prachtig park. Het uitzicht is prachtig en er zijn nog heel veel meer leuke dingen te doen in Rotterdam, bijv. de waterbus.

 • Jolanda K.
Jammer

Gisteren hebben we de Euromast bekeken met z´n drieën, en halverwege was het uitzicht prachtig. Daar hebben we vervolgens twintig minuten in de rij gestaan om het laatste stuk omhoog te kunnen. Echter na twintig minuten kregen we te horen dat er een brandmelding was en dat er dus geen gasten omhoog zouden kunnen en er werd aangegeven dat dit wel eens lang zou kunnen duren omdat er eerst een monteur langs moest komen. We hebben toen nog een kop koffie gedronken en zijn terug naar de uitgang gegaan, met de vraag of we misschien een vrijkaartje voor een volgend bezoek konden krijgen i.v.m. het niet kunnen zien van de top door de brandmelding. Helaas kregen wij van de medewerker te horen dat de storing 'slechts tien minuten' geduurd had, en dat we op dat moment dus wel weer omhoog konden en wij geen vergoeding konden krijgen. Aangezien het ondertussen al bijna een uur later was en er tussendoor niets gemeld was over dat de storing voorbij zou zijn, hadden we geen tijd meer om nog naar boven te gaan. We vinden het niet erg netjes om op deze manier behandeld te worden.

 • Hendrik.
 • Bezoekdatum: February 22, 2015
Prachtig uitzicht

Schitterend uitzicht (vooral 's avonds). Was wel een beetje vreemd dat 90% van de tafels in het restaurant gedeelte gereserveerd waren en tegelijk leeg. En dat gedurende een uur…

 • Rudolf.
 • Bezoekdatum: January 03, 2013
slordig!

Onduidelijkheid over de toegangen, liften e.d. Mensen van 70 jaar die een klein-smal trappetje buitenom naar boven moeten nemen om naar de toren te kunnen!! En bovendien in het restaurant een haartje in de drank en nog eens een haartje in het eten!!! gatver!! En het volledige menubedrag betaald!
Daar hoef ik dus nooit meer gasten te brengen of te bevelen aan een ander!

 • N.N..

wij werden heel vrindelijk ontvangen ook de kleine man van twee en half was ook erg welkom.de broodjes waren heerlijk alzo ook de zoete gerechten ,met een woord verukkelig ,het bedienend personeel vol lof ,jammer van het hele nare einde,we hopen dat de dame in kwestie er goed van af is gekomen,ook de ober veel sterkte,het moet je maar gebeuren.

 • l T.
 • Bezoekdatum: September 09, 2010

Geen toelichting

 • marjan k.
 • Bezoekdatum: April 04, 2010

Ik vindt het gewoon super om van jullie mails te krijgen
k was heel onzeker waar k eigenljk op stap wou gaan
en elke keer van jullie zulke reclames krygen kreeg ik meer keuze
dus k kreeg op een dag een mail en k zag euromast
k vondtr het super
en ben er ook geweesst, vondt het super leeuk

M.katranci

 • N.N..
 • Bezoekdatum: February 28, 2010

Geen toelichting

 • Aad L.
 • Bezoekdatum: April 18, 2009

Vanavond met 4 personen wezen dineren, nadat we eerst een kijkje op de toren hebben genomen.
We werden verwelkomd met een amuse van het huis en heerlijk vers brood.
We hebben genoten van de gerechten, die er schitterend uitzagen.
Goede bediening en een geweldig uitzicht over de stad.
Kortweg gezegd een aanrader, we komen zeker nog eens terug.

 • Janny.
 • Bezoekdatum: February 02, 2009

enorm mooi uitzicht vooral het bovenste stuk waar je naar toe draait

 • j i. t. v.
 • Bezoekdatum: December 30, 2008

prachtig vergezicht moet je ooit gezien en gedaan hebben je ziet de havens erasmusburg en nog vele prachtige dingen

 • piet p.
 • Bezoekdatum: December 17, 2008

Prachtig uitzicht, heerlijk eten, zeker de moeite waard!

 • Y. ..

Prachtig uitzicht, heerlijke lunch!

 • A v. C.

Een zeer vriendelijke cassiere, gaf goede uitleg!
Ook bij de bovenste attractie waar je al draaiend ( gelukkig achter glas!!)rotterdam wordt getoond stond een zeer vriendelijke man!
Dat is tegenwoordig wel anders als je ergens komt of op een terrasje zit,
alle lof al bleek het wederom opnieuw dat ik tocht hoogtevrees heb............

 • Koen e. A.
 • Bezoekdatum: August 02, 2008

Euromast en Spido
Als 1 kaartje te boeken, erg goedkoop en leerzaam
ook voor kinderen van 4 jaar.
Onder de euromast ligt een groot park waar je mooi
kunt wandelen en picknicken.
Met de trein en daarna tram er naar toe, dat is al
superspannend.

 • J. B.
 • Bezoekdatum: July 12, 2008

prima parkeerplek in de buurt.
Vriendelijk personeel aan boord.
Helemaal top is het voordeel dat je krijgt bij de euromast(dagkaart)
Al met al een leuke dag uit, varen en euromast combi

 • winny.
 • Bezoekdatum: July 02, 2008

Vanuit de Euromast in Rotterdam heb je een geweldig uitzicht! Het moet dan wel mooi weer zijn, want als het bewolkt is, dan zie je niet veel.
Als je alles hebt gezien, dan kun je bovenin het restaurant lekker wat eten en/of drinken.

Het is een echte aanrader en valt te combineren met een boottocht met de SPIDO.

 • N.N..
 • Bezoekdatum: June 28, 2008

Euromast Rotterdam. Zeker leuk om een keer om te zien.
Het weer moet wel goed zijn zodat het bovenste gedeelte naar boven gaat. Mooi restaurant om wat te drinken met een prachtig zicht.
Alleen de entree is een beetje hoog.

 • N.N..
 • Bezoekdatum: June 23, 2008

Altijd weer bijzonder mooi uitzicht over de stad(wel helder weer uitzoeken!), lekker ontbijten/brunchen enne..óók een heel hoog hotel! (maar daar niet in geweest, kon bruin niet trekken..)

 • A v. K.
 • Bezoekdatum: June 19, 2008

Fantastische overview over het nog drukke in de bouw wervelend Rotterdam. Je kan hier op je gemak in een rustige Jan de Bouvrie sfeer genieten van koffie met gebak. Je hoeft niet per se te blijven eten. En daarnaast kan je iemand heel goed verrassen. Ze hebben 2 kamers! Dit blijft dus een eeuwige herinnering!

 • N.N..
 • Bezoekdatum: June 07, 2008

Geen toelichting

 • Jenny Z.
 • Bezoekdatum: April 18, 2008

mooi uitzicht; mooi kort uitje om te doen met collega's, familie of wie ook en te combineren met andere attracties in R'dam

 • N.N..

Met het personeelsuitje in juni van het Hoornbeeckcollege gingen we naar de Euromast. Hoewel ik al jaren in de buurt van Rotterdam heb gewoond was ik er nog nooit geweest. De toegang en het terrein er om heen ziet er goed verzorgd uit. Met de lift naar boven was zo gepiept en dan kom je bij het restaurant. Het was prachtig weer en je kijkt je ogen uit. De bekende gebouwen, waar je zo vaak langs rijdt zien er vanuit de lucht heel anders uit. Fantastisch!
Daarna naar boven, waar je heel langzaam ronddraait en steed hoger gaat. Hoewel ik last van hoogtevrees heb, was dat geen belemmering, omdat het in zo'n langzaam tempo ging en je zo'n betoverend uitzicht hebt. Je zit ook veilig achter glas, zodat het helemaal niet eng is. Eeen collega, die ook hoogtevrees had, hebben we ook overgehaald om mee te gaan.
We dronken nog wat in het restaurant en genoten na van het uitzicht. Uiteraard hebben we onze school ook opgezocht en die was duidelijk te zien, als tsst hij in Zuid.
Ik was heel enthousiast. Thuis heb ik mijn man ook overgehaald om een keer te gaan. Hij is notabene van geboorte een Rotterdammer, al 54 jaar en nog maar pas geweest. Echt een aanrader voor als je een uurtje of twee iets leuks zoekt!

 • Ria Z.

Het was een belevenis om op mijn verjaardag Rotterdam te verkennen. Waar kan je een beter zicht hebben over de stad en de haven, dan vanop de Euromast? Ik ben helemaal naar boven gegaan. Het uitzicht was prachtig en interessant. Daarna nog nagenoten van een heerlijk bakje koffie met gebak in het restaurant, vanwaar je ook nog een mooi zicht op de stad hebt!
De Euromast is zeker een aanrader!

 • L. S.
 • Bezoekdatum: February 29, 2008

Het was een belevenis om op mijn verjaardag Rotterdam te verkennen. Waar kan je een beter zicht hebben over de stad en de haven, dan vanop de Euromast? Ik ben helemaal naar boven gegaan. Het uitzicht was prachtig en interessant. Daarna nog nagenoten van een heerlijk bakje koffie met gebak in het restaurant, vanwaar je ook nog een mooi zicht op de stad hebt!
De Euromast is zeker een aanrader!

 • L. S.
 • Bezoekdatum: February 29, 2008

Je moet geen hoogtevrees hebben, maar het uitzicht is prachtig.

 • N.N..
 • Bezoekdatum: February 07, 2008

DagjeWeg.NL Tickets · service@dagjewegtickets.nl
KvK 60256281 · Amsterdamseweg 9 · 6711 BE Ede