Reviews for Het Nationale Park De Hoge Veluwe

(73 reviews)
Write a review

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.NL Tickets

Thumbs up voor de fietsenmaker

Thumbs up for the bicycle mechanic

With a grand gesture and a generous smile, the bicycle mechanic said he was ready to make my (private) bike. We had lunch in the restaurant, then the bike was made
Heartwarming!

De fietsenmaker gaf met een weids gebaar en gulle lach aan helemaal klaar te zijn mijn (prive)fiets te willen maken. Wij lunchten in restaurant , daarna was de fiets gemaakt .
Hartverwarmend !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 10, 2020
prachtige natuur

magnificent nature

What a pure piece of nature, fantastic!

Wat een puur stuk natuur, fantastisch!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 25, 2019
mooie natuur

beautiful nature

Beautiful nature, but no animal seen!!!!!
There's not much for children to do, unless they love nature and cycling. Nice routes through the beautiful area.

Mooie natuur, maar geen enkel beest gezien!!!!
Voor kinderen niet veel te beleven, tenzij ze van de natuur en fietsen houden. Wel mooie routes door het prachtige gebied.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rigitta K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 23, 2019
Wat een prachtig groot fietsgebied

What a beautiful large cycling area

It is a nice environment to discover the park on a white rental bike. With us, there was a deer sticking out

Het is een fijne omgeving om met een witte leenfiets het park te ontdekken. Bij ons stak er een hert over.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: October 23, 2019
Hoge Veluwe

High Veluwe

Very nice. I'd been there before, but I'd been surprised again..

Heel erg mooi. Ik was er al eens eerder geweest maar opnieuw verrast

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Christien S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: September 22, 2019
wat een natuur en rust. wel even buiten de centra

what a nature and tranquility. Just outside the centers

very good to close this in such a nature friendly way and to stimulate cycling

heel goed om dit zo natuurvriendelijk af te sluiten en fietsen te stimuleren

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 21, 2019
Mooie dag uit in het Nat. Park De Hoge Veluwe

Beautiful day out in the Nat. Park De Hoge Veluwe

Visit St. Hubertus hunting lodge beautiful and very interesting
Cycle tour through the park very nice, especially by spotting deer and a deer.

Bezoek jachthuis St. Hubertus mooi en erg interessant.
Fietstocht door het park erg leuk, zeker ook door het spotten van herten en een ree.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • phvdh
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 20, 2019
Prachtig gebied

Beautiful area

Beautiful, the heathland, the deer and lovely cycling!

Prachtig, de hei, de herten en heerlijk gefietst!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 16, 2019
Mooie natuur. Echt even weg in eigen land

Beautiful nature. Really away in your own country

Delicious for a day or several days to enjoy nature in the Netherlands. Enjoy walking, walking or making a nice trip with a guide. A day on the Veluwe feels like a day on holiday.

Heerlijk om een dag of meerdere dagen te genieten van de natuur in Nederland. Geniet lopend, wandelend of maak een mooie tocht met een gids. Een dagje op de Veluwe voelt als een dagje op vakantie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 01, 2019
Echte aanrader voor dag uit!

Highly recommended for day out!

Beautiful well maintained park with beautiful nature with paved cycle paths that naturally cross woods and heathland. Nice visitor centre, good restaurant!

Mooi goed onderhouden park met prachtige natuur met daarin geasfalteerde fietspaden die op een natuurlijke manier bos en hei doorkruisen. Mooi bezoekerscentrum, goed restaurant!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Annet
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 24, 2019
mooi natuurgebied

beautiful nature area

Beautiful park to do well with free white cycling service nicely included for sporty enjoyment of nature

Mooi park goed te doen met gratis witte fietsen service mooi meegenomen om sportief van de natuur te kunnen genieten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Henricus M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 23, 2019
Super mooi!

Super nice!

A bit crowded sometimes and the wild animals are not easy to find, but it is so beautiful that all this does not matter.

Een beetje druk soms en de wilde dieren zijn niet makkelijk te vinden, maar het is zo mooi dat dit allemaal niet uitmaakt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Chimed
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 27, 2019
natuur en kunst

nature and art

Varied landscape; art outside (sculpture garden) and inside (Kröller Müller Museum); walking and cycling paths; information centre (Museonder); catering with playground. Versatile offer, so there is something for everyone

Afwisselend landschap; kunst buiten (beeldentuin) en binnen (Kröller Müller Museum); wandel- en fietspaden; informatiecentrum (Museonder); horeca met speeltuin. Veelzijdig aanbod dus voor elk wat wils.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 23, 2019
Mooie natuur.

Beautiful nature.

It was a long time ago that we had been there and we had learned that if you want to go back, the white bikes can be taken away, so we brought our own bikes. Long queue at the entrance cash desk. Would have been quicker to buy an e-ticket in that row. Unfortunately, the ticket machine did not indicate that the museum year ticket is valid in the Kröller Müller museum. Also at restaurant long line.

Was lang geleden dat we geweest waren en daarvan hadden we geleerd dat als je terug wilt de witten fietsen zomaar weg kunnen zijn dus eigen fietsen meegenomen. Lange rij bij de kassa van het entree. Was sneller geweest om in die rij alsnog een e-ticket te kopen. Helaas gaf ticketautomaat niet aan dat de museumjaarkaart geldt in het Kröller Müller museum. Ook bij restaurant lange rij.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marianne
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 20, 2019
Prachtig!

Beautiful!

Upon arrival we could walk with our e-ticket like this. Fine! We brought our own bikes, otherwise you can get a white bike. Plenty present
We had hoped for a little more explanation about the course of events. We didn't take it for granted.
Beautiful tour, beautiful nature and beautiful things to see

Bij aankomst konden we met ons e-ticket zo doorlopen. Fijn! Zelf hadden we fietsen mee, anders kun je zo een witte fiets pakken. Genoeg aanwezig.
We hadden gehoopt op iets meer uitleg over de gang van zaken. Wij vonden het niet vanzelfsprekend.
Mooie tocht, mooie natuur en prachtige dingen te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tineke
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 10, 2019
fijne dag gehad

had a nice day

cold

super

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 18, 2019
Rustgevend

Restful

Nice park and easy to walk on.

Mooi park en goed begaanbaar.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: June 22, 2019
mooiste stuk natuurgebied in Nederland

most beautiful piece of nature reserve in the Netherlands

again enjoyed beautiful bike rides and the beautiful paintings in the Kröller Möller museum

weer genoten van mooie fietstochten en de prachtige schilderijen in het Kröller Möller museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • R. d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: June 09, 2019
Natuur gratis fiets betaalbaar museum

Nature free bike affordable museum

Nature and culture do not park several bikes for free but the white bikes are free and drive light and have wide tires. All equipped with child seats but there are also children's bikes. Really a fun day out

Natuur en cultuur parkeren niet gratis diverse fietsen te huur maar de witte fietsen zijn gratis en rijden licht en hebben brede banden. Allemaal voorzien van kinderzitjes maar er zijn ook kinderfietsjes. Echt een gezellig dagje uit

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lidy v. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 15, 2019
ga fietsen!

go ride your bike!

Park well cared for, but it is a pity that the shell paths have been replaced by a bit of asphalt. A little bit silly that the entrance ticket and coffee voucher were valid for coffee/cappuccino/ tea, but not for café latte. You couldn't pay extra. It's not about 3 €, but it's a little economical

Park goed verzorgd, wel jammer dat de schelpenpaadjes vervangen zijn door wat al te stak asfalt. Een beetje flauw dat de entreekaart plus koffiebon wel gold voor koffie/cappuccino/ thee, maar niet voor café latte. Bijbetalen kon niet. Gaat niet om 3 €, maar het is een beetje zuinig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 19, 2019
Natuur

Nature

Beautiful nature reserve with many hiking and biking opportunities.

Prachtig mooi natuurgebied met veel wandel en fiets mogelijkheden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 15, 2019
ondanks 1e Paasdag konden we nog redelijk rustig f

in spite of the 1st Easter day we were able to go to a quiet place

Just grandiose!

Gewoon grandioos!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gretha V. d. Z.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: April 24, 2019
Bijzonder, onverwacht mooi natuurgebied dichtbij

Special, unexpectedly beautiful nature reserve nearby

Absolutely recommended for anyone who has anything to do with animals and nature. Especially do with children!

Absolute aanrader voor iedereen die maar iets om dieren en natuur heeft. Vooral doen met kinderen!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 19, 2019
Zo lekker veel natuur. Zoveel rust. Heerlijk

So much nature. So much rest. Delicious

Assessment a thick 8 certainly come again

Beoordeling een dikke 8 komen zeker weer .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Chris S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 28, 2018
Mooi natuurgebied

Beautiful nature reserve

Very beautiful. Handy white bikes, a bit hard saddle

Erg mooi. Handige witte fietsen, wel een beetje hard zadel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 16, 2018
Prachtige ongerepte natuur

Beautiful unspoilt nature

Beautiful park for cycling

Mooi park om te fietsen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 06, 2018
Prachtig afwisselend landschap

Beautifully varied landscape

The alternation of plains, sand dunes and forest is incredibly beautiful.

De afwisseling van vlaktes, zandduinen en bos is ongelofelijk mooi.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 17, 2018
geweldig mooi

stunningly beautiful

very nice park, a pity that there was no more playground for the children and there is currently a renovation underway

erg mooi park, wel jammer dat er geen speeltuin meer was voor de kinderen en er een verbouwing momenteel aan de gang is

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Robert d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 11, 2018
Mooi uitgestrekt gebied. Heerlijk GEFIETST!

Beautiful expansive area. Delicious FIETST!

In total 5 people visited the park. Beautifully stretched out, very hot last Monday. Terrace visited for lunch and further especially enjoyed each other and the tranquility!

In totaal met 5 personen het park bezocht. Mooi uitgestrekt, erg heet afgelopen maandag. Terras bezocht voor de lunch en verder vooral genoten van elkaar en de rust!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Elly V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 23, 2018
Van alles wat, natuur, cultuur, rust, actie

Everything, nature, culture, peace, action

Space enough for all tourists who come here, at all times of the year a good and beautiful national park.

Ruimte genoeg voor alle toeristen die hier komen, bij alle jaargetijde een goed en mooi nationaal park.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 21, 2018
Vogelexcusie

Bird-eye excursion

We got a very nice explanation from the birds we heard, but that we often did not see. We did see a wild boar, deer and roe. Afterwards we cycled through the park

We kregen een ontzettend leuke uitleg van de vogels die we hoorden, maar die we vaak niet zagen. Wel zagen we een wild zwijn, hert en ree. Daarna heerlijk door het park gefietst.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • BPG
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 06, 2018
De Hoge Veluwe (Nationaal Park)

The Hoge Veluwe (National Park)

Beautiful park, easily accessible, very well organized with the free bikes, plenty to see and do.

Prachtig park, goed toegankelijk, heel goed geregeld met de gratis fietsen, genoeg te zien en te doen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lutine V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 10, 2018
Echt een aanraader

Really a must

super nice park, beautifully landscaped bike paths, beautiful views, beautiful Hunting castle St. Hubertus. Just Everything is Beautiful

super mooi park, prachtig aangelegde fietspaden, mooie uitzichten, prachtig Jachtslot sint Hubertus. Gewoon Alles is Prachtig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karin H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 15, 2017
geweldig mooi

stunningly beautiful

beautifully beautiful and so clean

prachtig prachtig en zo schoon

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • helmut S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 18, 2017
Super mooi park met prachtig museum

Super nice park with beautiful museum

We had a lovely bike ride on the white bikes, a pity there was a piece of bike path out towards Schaarsbergen. Cozy that there was a market near the center.

Wij hebben heerlijk gefietst op de witte fietsen, wel jammer dat er een stuk fietspad uit lag richting Schaarsbergen. Gezellig dat er bij het centrum een marktje was.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Robert d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 23, 2017
heel mooie fietspaden in prachtige natuur

very nice bike paths in beautiful nature

We found it fantastic , well maintained park, beautiful museum and sculpture garden.

Wij vonden het fantastisch , goed verzorgd park, mooi museum en beeldentuin.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sonja V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 25, 2017
Prachtig park

Beautiful park

Beautiful park in nature where you can also see deer in nature.

Prachtig park in de natuur waar je ook herten in de natuur kunt zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bill e. D. v. d. M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 25, 2017
Wat een top dag!

What a great day!

Cycling through the beautiful landscape.

Heerlijk gefietst door het prachtige landschap.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Patricia V. d. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 17, 2016
Fantastich

Fantastich

That can't be better!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dat kan niet beter!!!!!!!!!!!!!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anna S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 01, 2016
top en goed verzorgt

top and well cared for

We have had a nice and quiet day here everything is really beautiful there

Wij hebben hier een leuke en rustige dag gehad alles is daar echt prachtig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gerrie W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 25, 2016
Mooi park

Beautiful park

Beautiful park to cycle through. Very varied. In the evening we saw the burling red deer and a herd of mouflons.

Mooi park om doorheen te fietsen. Heel afwisselend. 's Avonds nog de burlende edelherten gezien en een kudde moeflons.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • cb h.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 18, 2016
Jardin d email

Jardin d email

It didn't look like it needs to be cleaned and repaired sometimes

At least 20 years ago I was here much nicer then
Further excellent park.

Het zag er niet uit moet weleens schoongemaakt worden en hersteld.

Zeker 20 jaar geleden hier geweest toen veel mooier.
Verder prima park.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marijke d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 05, 2016
Super mooie natuur

Super beautiful nature

Unfortunately no animals spotted but we were also at a not ideal time and it was quite warm.so understandable but wonderfully cycled through the beautiful nature delicious eaten very wide fresh choice!

Helaas geen dieren gespot maar we waren ook op een niet ideaal tijdstip em het was best warm.dus te begrijpen maar heerlijk gefietst door de mooie natuur heerlijk gegeten zeer ruime verse keuze!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • joyce v. b.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 30, 2016
Goed verzorgd en fantastisch mooi!

Well cared for and fantastically beautiful!

Deer convenience of your car at the edge of the park parking and then enjoy cycling through the park with its beautiful landscape. The tour of Hubertus hunting lodge was also very interesting. And to conclude the Kröller Müller museum, fantastic!

Hert gemak van je auto aan de rand van het park parkeren en daarna lekker op de fiets het park door rijden met zijn mooie landschap. De rondleiding door het jachtslot Hubertus was ook heel interessant. En als afsluiting het Kröller Müller museum, fantastisch!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hans B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 18, 2016
¤

¤

Beautiful bike paths and cosy restaurant

Mooie fietspaden en gezellig restaurant.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • mieke
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 19, 2016
Heerlijke dag

Delicious day

Very much enjoyed this day. Fantastic weather and great cycling

Heel erg genoten van deze dag. Fantastisch weer gehad en lekker gefietst.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ludo
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: July 10, 2016
Fantastisch

Fantastic

Nice day

Leuke dag

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hans B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 01, 2016
Fantastische natuur en mooie kunst

Fantastic nature and beautiful art

Very suitable to spend a day outside with children.

Zeer geschikt om met kinderen een dag buiten door te brengen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Petra H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 16, 2016
Natuur, beweging en kunst!

Nature, movement and art!

Super nice that you can grab such a bike the park is quite large and if you want to see everything very nice. The museum was beautiful so surrounded by nature and delicious coffee drunk at the teahouse. Expensive outing € 36,50 p.p

Super leuk dat je zo een fiets kan pakken het park is nl. best groot en als je alles wil zien heel fijn. Het museum was mooi zo midden in de natuur en heerlijke koffie gedronken bij het theehuis. Wel duur uitje € 36,50 p.p

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gonnie T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 21, 2016

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.NL

Veel geld voor weinig waar

We betaalden met z'n tweeën € 48, voor die prijs mag je toch best wat verwachten, de wandeling was leuk maar het bezoekerscentrum viel ons erg tegen.
Wij hadden het idee dat er veel dingen in het bezoekerscentrum niet meer werkten, er wordt een nieuw centrum gebouwd het lijkt erop dat men het bestaande centrum laten versloffen.
Al met al voor ons een dure flop

 • Jan.
Hoge Veluwe

Fijn dat het terras rekening houdt met niet-rokers.Jammer dat de roker geen plek heeft.Een vorm van discriminatie!

 • N. V. V.
 • Bezoekdatum: April 15, 2018
Prachtig park om te wandelen/fietsen natuur en het

Heerlijk wandelen/fietsen gratis, in het begin van het park en bij het museum. Prachtige routes en natuurlijk het Krüller Muller museum niet te vergeten. Heerlijk eten en drinken in het restaurant bij het museum. Verder was ik een bijzondere hanger (trouwring) van mijn kort geleden overleden man verloren, waardoor ik erg van in de war was. Dacht dat is een speld in een hooiberg wanneer deze gevonden zou worden. Thuisgekomen de andere dag geïnformeerd en Ja!!! hij was gevonden. Ik erg blij en het park heeft hem zelfs aangetekend netjes ingepakt naar mijn huis in Rotterdam gezonden, zonder enige kosten te vragen. Ik ben hen erg dankbaar en zal zeker nogmaals naar het park komen.

 • Hennie d. G.
 • Bezoekdatum: August 13, 2017
In 1 woord waardeloos en pure op lichting niks te

Ik geef dit cijfer omdat we ik meen € 48 af moesten rekenen (auto en 4 personen) en er helemaal niks te zien is wij dachten reeën, damherten, zwijnen enz te zien niets van dit alles nog geen vogel horen fluiten. Bij ons in Brabant is dit alles gratis te bewonderen. (de kempen de drunense duinen de Biesbosch enz enz ) Hier mag je 9 km rijden voor heel veel geld.
Dus mensen als je iets moois wil zien kom naar Brabant of rij gewoon elders over de Veluwe zonder opgelicht te worden.

 • Hans d. G. U. N. ..
 • Bezoekdatum: August 04, 2017
fantastische combinatie

Een dagje Hoge Veluwe is voor iedereen een prachtig uitje. Ga je voor de kunst of heerlijk genieten van park en bos het kan allemaal. Met vrienden of familie, de kinderen kunnen mee op de fiets. Voor de kinderen speelplezier, info centrum heel leuk en educatief voor groot en klein. Interessante excursies over natuur en dieren wereld. Verder leuke pauze momenten in restaurant muzeum Kroller Muller of het park restaurant of koffie bij kiosk Hubertus
ze hebben nu ook mogelijkheid om daar een barbecue te reserveren op zondag. Die hebben wij al geprobeerd. Is een aanrader om daar mee af te sluiten op een zonnige dag, goed verzorgd en zeer goede kwaliteit.

 • Joke.
Te duur

Entreeprijs is veel te hoog. Er zijn veel mooie stukken op de veluwe waar je gewoon gratis kunt wandelen en fietsen. Borden bij de ingang doen vermoeden dat je alleen voor de auto of parkeerplaats moet betalen. Wanneer je bij de kassa bent blijkt dat er per persoon nog een flink bedrag bij komt.

 • Joke.
Wel erg dure entree, daarom het alleen gelaten bij

Het was heerlijk eens héél lang te kunnen wandelen, zonder allerlei obstakels die ik anders tegen kom als ik met de elektrische rolstoel en mijn hulphond wil genieten van de natuur en de buitenlucht.

 • Myriam D.
 • Bezoekdatum: September 17, 2016
toilet parkeerplaats goor

Het park verdient een 10, maar van het toilet op de parkeerplaats moet je kotsen..echt nog nooit zoiets goors gezien.. geeft een diepe indruk op me gemaakt

 • Joep K.
 • Bezoekdatum: August 25, 2016
veel te duur voor natuur die dichtbij net zo mooi

Een uitermate grote tegenvaller de natuur is buiten het gebied vaak mooier en ongerept dan in het park waar toerisme hoogtij viert het is dan ook denk ik louter en alleen een bezoek met name waard om het af te strepen op een lijstje daarbij komt een wel overdreven dure entree prijs, wat mij betreft niet aan te bevelen dan maar naar de Veluwezoom veel meer om te zien.

 • Renne R.
 • Bezoekdatum: August 08, 2016
triest

dinsdagavond rond 18.00 uur door het park gereden maar geen konijnn hert of moeflon gezien, waarschijnlijk niet goed gekeken. ik vind die € 32 wel erg duur.
's avonds op terugweg naar de camping zagen we buiten de poort wel konijnen en herten. ben hier geweest samen met mijn partner en dochter van 11
dit was een eenmalige actie

 • harry.
 • Bezoekdatum: June 02, 2012
Geweldig

Dit park is echt en aanrader voor jong en oud.
Het is hier rustig maar toch genoeg te doen en vooral te zien.
Je kan je hier zeker en hele dag vermaken.

 • Mariska.

fietspaden zijn erg smal, veel slechte plekken in het fietspad door boomwortels.
zandverstuiving is wel weer mooi.

oppassen dat je niet omvergereden word op het zebrapad bij kruller museum door hard rijdende boswachters met groene jeeps,ze rijden als gekken door het park,vanaf hoendeloo naar museumonder rijden ze vol gas voor hun gelden blijkbaar geen regels.

 • peters.
 • Bezoekdatum: August 13, 2010

Heel leuk ieder jaar weer met het gezin op de witte fietsen!
Lekker eten en drinken mee en dan de grootste route door het park. Zelfs eens een vos voor ons uit. Lekker in de grote speeltuin en aan de koffie op dat terras.
Voor het eten gaan we in Hoenderloo een pannekoekje eten en na het eten het park weer in om herten te bekijken.Geweldig!!

 • N.N..
 • Bezoekdatum: June 04, 2010

Mijn man werd 80 en dat wilde ik op een speciale manier vieren. Met kinderen en kleinkinderen en natuurlijke de jarige job op weg naar de "Hoge Veluwe", compleet met verjaardagstaart (natuurlijk met kaarsjes vanwege de kleintjes) en champagne, glazen etc. Voor mijn zoon een bakfiets vanwege de twee kleinste en mijn schoondochter een tandem met de oudste samen. De rest een normale witte fiets. Het eerst op weg naar de koperen ketel, het restaurant waar ook de picknickplaats is. De taart opgesmukt en de kaarsjes aan, zingen voor de jarige en de kurken can de champagne laten knallen. Kadootjes uitpakken, taart gegeten en de kleintjes intussen nog heerlijk in de speeltuin. Vervolgens gingen we naar het restaurant voor een lekkere kop koffie. Dan de fiets op met de hele bups en we hebben genoten, iedereen was enthousiast en wilde nog wel een keer zo'n dag in de Hoge Veluwe. Aan het eind van de dag nog een lekkere pannenkoek en moe maar voldaan allemaal weer naar huis.

 • g.Verhagen-Rutten.
 • Bezoekdatum: September 12, 2009

Geen toelichting

 • N.N..
 • Bezoekdatum: September 05, 2009

heel leuk om te doen , heerlijk fietsen, kunt kiezen voor kortere of langere routes, de fietsen zijn leuk en fietsen best lekker, goede fietspaden, goede voorzieningen zoals toiletten en eet/drinkgelegenheden.
Wel jammer dat het zo duur is , middagje met gezin alleen al 21 euro aan entree kwijt. Doe je toch niet iedere maand, maar je sponsort natuurlijk wel een Natuurgebied dat is ook wat waard. Kinderen hebben ruim een uur in de speeltuin gespeeld, Museonder leerzaam en gratis bij entree Park. Kroller Muller museum apart betalen

 • janet.
 • Bezoekdatum: April 27, 2009

Geen toelichting

 • barbera b.
 • Bezoekdatum: November 14, 2008

Prima park, goede voorzieningen, behalve aan het eind van de dag toen we een heel eind terug moesten lopen, omdat alle witte fietsen door anderen (wandelaars waarschijnlijk) waren meegenomen.

Museonder en Kröller Muller Museum prachtig

 • Nationaal P. D. H. V.

Een geweldige plek om met het hele gezin, oud en jong, een dag door te brengen. Het museum is niet alleen voor volwassenen, maar de kinderen genieten vooral ook in het museonder.
En dan de ruimte! Overal is de mogelijkheid om te spelen, en ook te picknicken. Wat de natuur betreft: Altijd weer nieuw en in elk seizoen anders.
Een aanrader.

 • J.G. v. d. V.
 • Bezoekdatum: June 07, 2008

Zeer mooi Park, prachtig onderhouden leuk om met de fiets er door heen te gaan en leuke stops te doen.
Had er wel 2 dagen in willen blijven.Zeer de moeite waard
Zoveel mooie natuur en dieren

 • Marian v. T.

Wij (2 volwassenen en 2 kinderen, 7 en 9) zijn het park in gegaan op de witte fietsen, een heel leuke ervaring. Het is een mooi park met goede fietspaden. We hebben herten gezien. Het bezoekerscentrum is zeer de moeite waard. Vriendelijk en behulpzaam personeel. Ook zijn we naar het jachthus geweest. Niet echt voor kinderen maar de moeite waard. De kinderen kregen een klapstoel mee om op te zitten, de gids had oog voor hen, het verhaal was interssant en er was veel ruimte voor vragen, ook van de kinderen. Het slot zelf is erg mooi en het verhaal erachter erg interessant.

 • N.N..

schitterend

 • wbeumer1@kabelfoon.nl.
 • Bezoekdatum: April 20, 2008

Geen toelichting

 • N.N..
 • Bezoekdatum: February 26, 2008

We hebben in mei 2007 een dagje Hoge Veluwe met bezoek aan Kröller-Müller museum gedaan. Het natuurpark zelf is een teleurstelling. Ik ken tientallen plekjes die mooier en groener zijn en waar je wel naar toe moet gaan voor de flora en de fauna. De fietsen waren goed in orde en gratis te leen, dat was leuk. Het museum was prachtig, een domper was wel dat mijn museum jaarkaart er niet geldig was.

 • Anne.
 • Bezoekdatum: July 20, 2007

DagjeWeg.NL Tickets · service@dagjewegtickets.nl
KvK 60256281 · Amsterdamseweg 9 · 6711 BE Ede